KAMUOYUNA DUYURU
 
       29/05/2019 Çarşamba günü saat 11:00’da Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulü ile ihalesi yapılan Lapseki İlçesi Köy Yollarına Yama Yapılması Yapım İşi ihalesine bir firma katılmış olup, belge kontrolünde idari şartnamenin IV-Tekliflerin Değerlendirilmesi Madde 30 ‘un c) Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Hükmü gereği tek katılımcının değerlendirilme dışı bırakılması sebebiyle ihale yapılamamıştır.
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin 37. Maddesi (4) fıkrası gereği kamuoyuna duyurulur.
 
                                                                                                
                                                                                                                Lâpseki Köylere Hizmet Götürme Birliği