SANAYİ İŞLETMELERİNİN DİKKATİNE
YILLIK İŞLETME CETVELİNİN VERİLMESİ
        Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” bildiriminde bulunma zorunluluğu vardır.
       Bu nedenle, İlimizdeki Sanayi Sicil Belgeli kuruluşların 2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir. Sanayi işletmeleri, İl Müdürlüğümüzün http://canakkale.sanayi.gov.tr İnternet adresinde bulunan “E-Hizmetler” bölümünde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlığını tıklayıp daha önce oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleriyle çevrim içi bildirimde bulunulabilirler.
        Ayrıca; Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri belge düzenleme tarihi itibarıyla 2 yılda bir yapılmakta olup, vizesi süresi geçen Sanayi Sicil Belgelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden vize yaptırılması gerekmektedir. Vize işlemlerini yaptırmayan sanayi kuruluşlarının Sanayi Sicil Belgeleri geçersiz sayılacaktır.
     2016 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar vermeyen sanayi kuruluşlarına 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 5. ve 9. Maddesi gereği (914,00 TL) lık idari para cezası uygulanacaktır. Bu sebeple Sanayicilerimizin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu son günlere bırakmadan yerine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Kanunun 4.Maddesi (a) ve (b) bendlerinde yer alan; verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir değişiklik vukuunda, kapanma ve tekrar faaliyete geçmesi hallerini 1 ay zarfında ilgili İl Müdürlüğüne bildirmeyenler Kanunun 9.Maddesi gereği  914,00 TL idari para cezası , Sanayi Sicil Belgesini yetkili memurlara ibraz etmeyenlere 457,00 TL, Sanayi Sicil Kanununa göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere 1833,00 TL idari para cezası  verileceğinin bilinmesi önem arz etmektedir.
        Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( http://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda verilir.
        Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde, 30 Nisan 2017 tarihine kadar taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak gönderilen yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
        Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil işlemleri ile ilgili bilgi için İl Müdürlüğümüz ile iletişime geçilebilir.
 
   
 
 
Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Cevat Paşa Mah.Ziveriye Sok.No:18/2 17100 ÇANAKKALE
Tel: (90) 286 212 55 33    Faks: (90) 286 213 58 57
E-posta: stmcanakkaleil@sanayi.gov.tr 
Elektronik Ağ: http://canakkale.sanayi.gov.tr